Persbericht

Plan voor rouwcentrum blaast nieuw leven in voormalige pastorie

Empel, 9 maart 2015 — Afgelopen maand is in de voormalige pastorie te Empel de huurovereenkomst getekend tussen de Parochie H. Maria (in opdracht van het bisdom Den Bosch) en Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V. voor het exploiteren van een rouwcentrum in het pand. De opening zal begin juni plaatsvinden.

Drs. Ton Streppel, vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie H. Maria en nauw betrokken bij de onderhandelingen, gaf aan dat het bisdom en de parochie erg blij zijn met deze eervolle herbestemming van de pastorie in Empel. “De aangekondigde plannen van mevrouw Graves passen prima in onze visie voor het hergebruik van het vastgoed, dat onder beheer blijft van de parochie.”

TonStreppel_PaulienGraves_PastorieEmpel_Rouwcentrum

Paulien Graves, eigenaar van Paulien Graves Uitvaartbegeleiding, neemt de sleutels van de voormalige pastorie te Empel in ontvangst uit handen van drs. Ton Streppel, vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie H. Maria.

Betrokkenheid bij de regio

Volgens Paulien Graves is dit een unieke kans om een regionaal rouwcentrum te beginnen met behoud van de ‘huiselijke sfeer’ die bij moderne centra vaak ontbreekt. “Ik ben van plan om de charme van dit gemeentelijke monument en deze voormalige priesterwoning te behouden, zodat de nabestaanden zich hier zoveel mogelijk thuis kunnen voelen,” aldus Graves. Het is ook haar intentie om een bijdrage te leveren aan de vitale gemeenschap in Empel en omgeving, door activiteiten te organiseren rondom rouwverwerking enzovoort. “Ik wil met het uitvaartcentrum betrokken blijven bij wat er in de regio gebeurt, met speciale aandacht voor de lokale gemeenschap.”

Ondanks het feit dat de voormalige pastorie zich bevindt naast de H. Landelinus kerk in Empel is er geen verband tussen de activiteiten van de twee organisaties. Paulien Graves Uitvaartbegeleiding verzorgt zowel kerkelijke als niet kerkelijke uitvaarten.