Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V. streeft ernaar om de inhoud van haar website actueel en compleet te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat enkele inhoudsaspecten onvolledig en/of onjuist zijn. Paulien Graves Uitvaartbegeleiding B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of verband houdt met – onjuistheden op de website, het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.